• Perlorodka 2

Doporučujeme

CHRÁNĚNÉ DRUHY V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH: ODSOUZENY K BEZZÁSAHOVOSTI?

Autoři: Lukáš Čížek, Jan Miklín
Z kruhů státní ochrany přírody se občas ozývá, a z článku Tomáše Vršky v minulém čísle FOP ozvalo se znova, že dle kritérií IUCN musíme ponechat podstatnou část území národních parků bez zásahu. A to…

BUJARÝ ZELENÝ VEČÍREK

ANEB JAK SKONČILY EVROPSKÉ MILIARDY URČENÉ K PODPOŘE BIODIVERZITY?
Autoři: Lukáš Čížek
Biodiverzita je slovo skloňované ze všech stran, zejména její úbytek pravidelně plní stránky nejen odborného tisku. A právem. Žijeme v době, kdy ochuzování přírody běží v historii Země rychlostí…

MRTVÉ DŘEVO KLÍČEM K BIODIVERZITĚ LESA

Autoři: Radek Bače
Přítomnost mrtvého dřeva je základním rysem lesního prostředí a odlišuje jej od prostředí nelesního.

GENETIKA V OCHRANĚ

VŠEMOCNÁ NENÍ, ALE POSLOUŽIT UMÍ
Autoři: Barbora Zemanová, Petra Hájková, Josef Bryja
Genetické metody se dnes uplatňují ve všech oborech lidského bádání, které se týkají živých organismů, a v posledních desetiletích se navíc bouřlivě rozvíjejí.

OCHRANA PARAZITŮ. COŽE?

Autoři: Zuzana Blažková
Dnes málokdo odmítá koncept nezbytnosti zachování biologické diverzity, ovšem nad návrhem potřeby ochrany parazitů nejeden člověk pozvedne obočí.