Aktuality

Co znamená novela zákona o ochraně přírody a krajiny pro národní park České Švýcarsko?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. přinesla do českých národních parků zásadní změny. Pokud odhlédneme od novely zákona, která před lety reflektovala transpozici práva EU (Natura 2000) a která spíše přidala další vrstvu ochrany, než měnila existující podmínky, pak tato novela představuje pro naše národní parky nejvýraznější změnu od vzniku tohoto zákona.
Revoluční změnou, a to jednoznačně pozitivní, je především skutečnost, že byla přijata jednotná právní úprava pro všechny české národní parky. Zásadně se mění pohled na zonaci. Ta bude nově odrážet nikoli ochranné podmínky, ale management území. To nás mj. přiblíží chápání zonace v pojetí IUCN a v sousedních státech. Pro regulaci návštěvnosti ve zranitelných částech parku se zavádí tzv. klidová území – pojetí, které v našem případě dobře odpovídá území tzv. Kernzone v národním parku Saské Švýcarsko. Pro Správu národního parku České Švýcarsko to znamená, že v nejbližší době bude připravovat podklady pro oba tyto zásadní instrumenty – zonaci a klidová území. Tím však výčet nekončí. Vzhledem k tomu, že našemu národnímu parku České Švýcarsko končí platnost plánu péče v roce 2019, budeme připravovat nový dokument, tentokrát již „Zásady péče o národní park“, jako výsledek další změny, kterou přinesla novela. Zcela nového významu nabývá návštěvní řád, který již nebude právním dokumentem, nýbrž souhrnnou informací o regulacích, které vyplývají z jiných předpisů (zákonných i podzákonných). Tím je umožněno, že návštěvní řád bude konečně plnit roli, kterou od něj očekává návštěvník, tedy komplexní informaci o omezeních a pravidlech, kterými je třeba se v národním parku řídit.
Speciálně pro národní park České Švýcarsko přináší novela ještě dvě výrazné změny. Od roku 2018 se stává Správa národního parku příspěvkovou organizací – obdobně, jako tomu je u ostatních tří českých parků. A na závěr asi nejzásadnější změna: od
1. 6. 2017 je Správa národního parku České Švýcarsko orgánem ochrany přírody i na území CHKO Labské pískovce. Tím došlo k sjednocení modelu, který existuje již dlouhodobě v NP a CHKO Šumava a také u našeho přeshraničního partnera, Saského Švýcarska.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že jsme vstoupili do období výrazných změn, které budou klást na personál národních parků nemalé nároky. Jsme však přesvědčeni, že zdařilá novela zákona dává dobré předpoklady k tomu, aby tyto změny v národních parcích byly vesměs pozitivní – pro ochranu přírody i pro návštěvníky a obyvatele parku.

NPR Kaňon Labe v CHKO Labské pískovce. Foto Václav Sojka.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.