Aktuality

Hlasování o aktualizaci unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

V rámci 12. zasedání Výboru pro invazní druhy EU, které se uskutečnilo 14. června 2019 v Bruselu, byla členskými státy podpořena druhá aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů (dále jen „unijní seznam“). Na unijní seznam tak přibylo dalších 17 nových druhů.

Unijní seznam je prováděcím nástrojem Nařízení EU č. 1143/2014, které je platné od roku 2015. Vybrané druhy mohou být zařazovány na základě žádosti členských států, jejíž součástí je vypracování analýzy rizik. V roce 2016 bylo na unijní seznam zařazeno 37 druhů, z toho 23 zvířat a 14 rostlin. První aktualizace unijního seznamu o dalších 12 druhů proběhla v roce 2017 - z celkem 49 druhů bylo 23 rostlin a 26 živočichů. V roce 2018 aktualizace unijního seznamu neproběhla a členské státy měly primárně pracovat na implementaci Nařízení do svých legislativních předpisů1. Další hlasování o aktualizaci proběhlo až v roce 2019.

Na unijní seznam tak byl nově zařazen pro ČR významný druh pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), který se u nás intenzivně šíří (analýzu rizik připravil Botanický ústav AV ČR). Významnější z hlediska rybářství a následných obtížnějších regulačních zásahů byl návrh na zařazení invazního druhu ryby slunečnice pestré (Lepomis gibbosus). Další navržené druhy se v ČR vyskytují ojediněle a jejich zařazení na unijní seznam bylo především z principu předběžné opatrnosti nebo se předpokládá jejich šíření vlivem oteplujícího se klimatu.  V ČR se to z živočichů týkalo nevyskytujícího se ptačího druhu majna obecná (Acridotheres tristis), mořského druh jedovaté ryby plotos proužkatý (Plotosus lineatus), ale také půdního ploštěnce z Nového Zélandu (Arthurdendyus triangulatus), kteří jsou zavlékáni z teplejších částí světa. Na unijní seznam byly zařazeny druhy vodních rostlin, které jsou v ČR využívány v akvaristice a zahradních jezírkách Gymnocoronis spilanthoides a nepukalka obtížná (Salvinia molesta). Kromě zmíněného pajasanu byly odsouhlaseny dřeviny - akácie modrolistá (Acacia saligna), kožkvět lojonosný (Triadica sebifera) a naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora) a traviny (Andropogon virginicus, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina), které doplňují další invazní druhy rostlin (chmel japonský Humulus scandens, lespedézie hedvábitá Lespedeza cuneate, srdcovnice Cardiospermum grandiflorum a kapradina Lygodium japonicum). Předpokládané nabytí účinnosti druhé aktualizace unijního seznamu by mělo být v srpnu 2019.  Aktuální informace o invazních druzích v České republice, ale také podrobnosti k unijnímu seznamu je možné sledovat na stránkách AOPK ČR.


1 Česká republika připravila návrhy úprav legislativních předpisů a nyní je ve fázi vypořádávání meziresortního připomínkového řízení. V sousední Slovenské republice již mají implementaci Nařízení hotovou a nabyde platnosti od srpna 2019: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/20190801.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.