Archiv 3/2017

Nepůvodní druhy šelem v České republice

Autoři: Klára Pyšková
V České republice se v současnosti vyskytuje okolo 600 zavlečených druhů živočichů, z toho 18 tvoří savci. Ačkoliv jich ve srovnání s jinými organismy není mnoho co do počtu druhů, mívají výrazný…

Vývoj lokality PP Žebětínský rybník

Autoři: Roman Zajíček
Žebětínský rybník je přírodní památka, vyhlášena v roce 1985, která je uvedena na seznamu chráněných území AOPK ČR pod ev. č. 955. Lokalita o rozloze 4,42 ha se nachází na katastrálním území obce…

Invazní biologie ve zralém věku

rozhovor s Petrem Pyškem
Autoři: David Storch
Vede Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se různými aspekty výzkumu biologických invazí,…

Program LIFE ČR již druhý rok po sobě rekordní

Autoři: Oto Klikar
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Za čtvrt století jeho existence bylo s pomocí tohoto programu uskutečněno 4 600 zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard euro.