Archiv 3/2017

Novela „stočtrnáctky” ve startovních blocích

Autoři: Tomáš Rothröckl
Dne 1. června 2017 vstoupila v platnost novela zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která se týká především našich národních parků. Po tříletém maratonu příprav a projednávání na všech…

Nepůvodní rostliny, neofyty, invazní druhy - a je to vůbec téma?

Autoři: Jiří Sádlo
Téma k úvaze i praktickému řešení to ovšem je, jenže dnes už v zásadně jiných ohledech, než jak se o nich psalo tradičně a co se s nimi pak tradičně dělalo. Ukazuje se totiž, že není tak důležité,…

Legislativa v oblasti nepůvodních a invazních druhů a její změny

Autoři: Jan Šíma
Jednotlivé druhy rostlin a živočichů jsou odedávna lidmi využívány a také přenášeny na různá místa, mezi různými zeměmi a stále intenzivněji (zejména od počátku novověku) také mezi kontinenty. Část…

Pomůže škatulkování při likvidaci invazních druhů?

Autoři: Jan Pergl
Je evidentní, že některé nepůvodní druhy mají negativní dopad na biodiverzitu (viz text Martina Hejdy, pozn. red.), lidské zdraví, zemědělství, lesnictví a další okruhy lidské činnosti. Není také…

Invaze nepůvodních druhů rostlin a jejich důsledky

Autoři: Martin Hejda
Postulát, že šíření nepůvodních druhů v současnosti představuje jeden z nejvíce nápadných aspektů globálního vlivu člověka na biosféru, je velmi málo překvapivý a zároveň tvoří nejčastější úvod k…