Archiv 3/2017

Invazní biologie ve zralém věku

rozhovor s Petrem Pyškem
Autoři: David Storch
Vede Oddělení ekologie invazí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a je profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se různými aspekty výzkumu biologických invazí,…