Archiv 1/2018

KONFERENCE FRAGMENTACE KRAJINY 2018

Autoři: Jana Pěknicová
Již čtvrtá ze série společných konferencí AOPK ČR a ČZU o vybraných otázkách ochrany přírody se uskutečnila počátkem února 2018 v Praze.

XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

Autoři: Libuše Vlasáková
Ve dnech 7.-8. února 2018 se v prostorách Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal již 16. ročník semináře z ekologie mokřadů a hydrobotaniky.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Autoři: Jan Dušek
Čtvrtstoletí platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny motivovalo k diskusi na 12. setkání Fóra ochrany přírody 41 odborníků s různorodými zkušenostmi s jeho uplatňováním. Setkání se konalo 14.…

Otázky a odpovědi k OPŽP

Autoři: Anna Limrová
Operační program Životní prostředí není jistě tím nejjednodušším dotačním programem a ani nástroj pro sběr žádostí MS2014+ není zdaleka takovým, jaký by kdokoliv mohl očekávat, pokud navazuje na…

Aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů a změny v druhové ochraně

Autoři: Jan Šíma, Jana Zmeškalová
Téma ochrany ohrožených druhů má v časopise Fórum ochrany přírody i v rámci setkání Fóra své významné místo, přičemž pozornost je věnována nejen jednotlivým druhům, ale i přístupu k druhové ochraně…