Archiv 3/2018

Potenciál dronů pro detekci stromů napadených kůrovcem

Autoři: Tomáš Klouček, Jan Komárek
Probíhající změna klimatu se projevuje mimo jiné i disturbancemi lesních ekosystémů, zvláště významná jsou narušení porostů způsobená hmyzem. Minimálně po letošním roce asi každý slyšel o kůrovci,…

Agroenvironmelntální klimatická opatření a zemědělství

rozhovor s S LUKÁŠEM SPITZEREM
Autoři: Jiří Koptík
Zástupce ředitele pro odbornou činnost v Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.

Speciálně cvičení psi pomáhají odhalit traviče

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Psí jednotka ČSO