Archiv 3/2018

Zemědělství v Národním parku Podyjí

Autoři: Veronika Dubovská
Národní park Podyjí vznikl v roce 1991 k ochraně části průlomového údolí Dyje a okolní přírody. Celá oblast se nachází v nejzazším cípu jihozápadní Moravy na Znojemsku, při hranici s Dolním Rakouskem…

Rodinné farmy u nás a v Evropě

Autoři: Šárka Gogoňová
Plošně nejrozšířenější způsob obdělávání půdy a zemědělského hospodaření vůbec představují rodinné farmy. Je postavený na principu zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny, a to odpovědností nejen k…

Program Pestrá krajina

Autoři: Šárka Gogoňová
Remízky, aleje, drobné vodní nádrže a další opatření v krajině jsou jednou z dlouhodobých priorit Asociace soukromého zemědělství ČR, ačkoliv jejich zavádění je často kvůli různým byrokratickým…

ZEMĚ, VODA, PERLORODKA

Autoři: Alena Peltánová
Jak se u nás daří perlorodce říční?

Zamířeno na rysa

Autoři: Simona Poláková
Rys ostrovid je zatím naše nejběžnější velká šelma, v řeči čísel to znamená, že v Čechách (a přilehlém Bavorsku a Rakousku) žije 60-80 dospělých zvířat a na Moravě se pohybuje do 10 dospělých jedinců…