Archiv 1/2019

Péče o tetřívka obecného

Autoři: Ondřej Volf
Tetřívek obecný patří v současnosti mezi nejohroženější druhy našich ptáků. Je zřejmé, že konzervativní druhová ani územní ochrana formou ptačích oblastí bez aktivních opatření u nás budoucnost…

Plány péče o CHKO v Gruzii

Autoři: Jindřich Chlapek, Jiří Flousek, Michael Hošek
Pokud je česká ochrana přírody někde činná v mezinárodní rozvojové pomoci, pak je to v Gruzii. Tato pomoc se týká konkrétně zvyšování kapacit velkoplošných chráněných území, především kategorie…

Nová zonace Národního parku Podyjí

Technokratický konstrukt úředníků, nebo účinný nástroj ochrany biodiverzity?
Autoři: Lenka Reiterová, Tomáš Rothröckl
V září 2018 zapadla ve společenském dění „okrajová” tisková zpráva, že Rada Národního parku Podyjí projednala návrh „nové” zonace svěřeného území a velkou většinou schválila všeobecnou dohodu o tomto…

Plány péče na Křivoklátsku

rozhovor s Pavlem Mouchou
Autoři: Jaroslav Obermajer
Lesník Správy CHKO Křivoklátsko.

Editorial 1/2019

Autoři: Jaroslav Obermajer
Tématem tohoto čísla jsou plány péče z různých pohledů.