Archiv 2/2019

Setkání na Soutoku

Patnáctý díl cyklu „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody ve spolupráci s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, uspořádalo dvoudenní setkání, jehož hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje. Zájmovým územím bylo…

Česká ochrana přírody a komunikace s veřejností: pár postřehů a tipů

Autoři: Jan Krajhanzl
Dobrá komunikace v ochraně přírodě je nejen službou, kterou poskytujeme veřejnosti – je také stěžejní podmínkou toho, aby naše snaha chránit přírodu byla úspěšná.

A JAK MŮŽEME O OCHRANĚ PŘÍRODY MLUVIT MY OSTATNÍ, KTEŘÍ TO NEMÁME NA STAROSTI?

Autoři: Vojtěch Kotecký
Konverzace s publikem je samozřejmě důležitou součástí ochrany přírody. Potřebuje s ním mluvit. Miliony lidí žijí v krajině a užívají ji, utvářejí ji svojí přítomností i svým hospodařením; svými…

Naučme se prezentovat přírodu

Autoři: Tomáš Růžička
Není pochyb o tom, že ochrana přírody není oborem výsostně přírodovědným. Tím, že zasahuje do činností a záměrů mnoha dalších uživatelů krajiny, nemůže vystačit jen s biologickými a ekologickými…

Česká veřejnost a ochrana přírody

Autoři: Jan Krajhanzl, Renata Svobodová
Zelenější, než byste čekali. Tak bychom mohli shrnout dojem, který vyvolávají závěry desítek výzkumů veřejného mínění, které zkoumají postoje a chování Češek a Čechů k přírodě a životnímu prostředí.