Archiv 1/2020

Ochrana přírody očima ochránce kulturního dědictví

Autoři: Martin Horáček
Pohled historika a teoretika architektury na vztah s ochranou přírody.

Hledejme společnou cestu

Autoři: Jiří Janota
Pohled předsedy ČMMJ na vztah s ochranou přírody.

BUDUJME SPOLEČNĚ NOVÉ LESNICTVÍ A PĚSTUJME LESY BUDOUcNOSTI

Autoři: Aleš Erber
Pohled aktivního lesníka na jeho vzájemný vztah s ochranou přírody.

Hledání rovnováhy

Autoři: Tomáš Pospíšil
Pohled lesníka na ochranu přírody a vzájemnou vazbu mezi lesnictvím a ochranou přírody.

Ochrana přírody a krajiny v době klimatických změn

Autoři: Lukáš Řádek
"Vodařský" pohled na vztah s ochranou přírody