Archiv 4/2020

Sběr, dostupnost a využití nálezových dat vážek

Autoři: Martin Waldhauser
Vážky, díky svým nedostižným leteckým schopnostem, pestrým barvám, vazbě na vodní prostředí i unikátním vývojovým cyklem, přitahují od nepaměti pozornost lidí, zejména fotografů, umělců, ale i…

Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?

Autoři: Ondřej Machač
Pavouci (Araneae) patří mezi veřejnosti známou a v přírodě velmi důležitou a rozmanitou skupinu živočichů.

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ: TRENDY, NABÍDKA PROGRAMU COPERNICUS A VYUŽITÍ V RESORTU ŽP

Autoři: Tomáš Soukup
Dálkový průzkum Země (DPZ) je metoda získávání informací o objektech na zemském povrchu bez přímého kontaktu s ním. DPZ zahrnuje kompletní proces získávání informace od pořízení dat, jejich…

Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý v ČR

Autoři: David Boukal, Vojtěch Kolář
Potápník dvojčárý a potápník široký jsou jediné dva druhy vodních brouků celoevropsky chráněných soustavou NATURA 2000 a Bernskou konvencí.

A co hodnotitelé – mají si s čím hrát?

rozhovor s Pavlem Bauerem, Janem Farkačem, Vlastimilem Kostkanem a Vladimírem Melicharem
Autoři: Jan Dušek, Jan Farkač, Vlastimil Kostkan, Vladimír Melichar, Pavel Bauer
Redakce časopisu FOP oslovila v rámci ankety čtyři aktivní zpracovatele hodnocení (biologických a naturových), kteří při své práci potřebují pracovat s daty, aby přiblížili své zkušenosti, postoje a…