Archiv 2/2021

Příroda a lidé – hledání kompromisů

Cestovní ruch v Moravském krasu a ochrana přírody
Autoři: Leoš Štefka

Rozvoj a aktuální stav cestovního ruchu na území Šumavy

Autoři: Miloš Picek

pŘíběh jednoho lomu

Význam systematické informační kampaně pro pozitivní přijetí opatření k regulaci návštěvnosti v přírodní památce Lom Janičův vrch u Mikulova
Autoři: Jiří Kmet