Archiv 4/2015

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality – nová metodická příručka AOPK ČR

Autoři: Táňa Štechová
Na rašeliništích a rašelinných loukách dopadají vaše nohy při každém kroku měkce do mechového koberce.

Správa a péče o chráněná území – nová bible pro správce?

Autoři: Michael Hošek
V květnu vydalo vydavatelství Australské státní univerzity ve spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody novou příručku, zaměřenou na správu chráněných území.

NASLOUCHAT TICHU LESA A HLASU LESNÍKŮ

PÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Páté setkání FOP se konalo v Brně na půdě MENDELU, neboť odborná orientace této univerzity nejlépe odpovídá tematickému zaměření setkání. Tím byla spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a…

Proč potřebujeme bezzásahová území

ARGUMENTY VĚDY
Autoři: Tomáš Vrška
Bezzásahová území mají svůj nezpochybnitelný význam v naší společnosti. Všichni víme, že rozličné důvody pro jejich zřízení a ochranu mají různou váhu u různých společenských skupin. Mezi klíčové…

Management krkonošského primárního bezlesí

Bezzásahovost či pastva v hřebenových polohách Krkonošského národního parku?
Autoři: Josef Harčarik
Základním impulsem pro sepsání předkládaného příspěvku byly pro mne v poslední době opakovaně přicházející podněty od některých ochranářů a přírodovědců k obnově obhospodařování primárního bezlesí v…