Archiv 1/2016

KRAJINA POTŘEBUJE ZMĚNU

ŠESTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Setkání Fóra ochrany přírody se 18. října 2014 konalo již pošesté, tentokrát v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na setkání diskutovalo nad tématy ochrany volné krajiny a…