Archiv 2/2016

EKOLOGIE OBNOVY JE VÝZVOU K ROZPOZNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ

rozhovor s Janem Frouzem
Autoři: Michael Hošek
Prof. Jan Frouz se zabývá ekologií bezobratlých v disturbovaných územích a úlohou bezobratlých v ekosystémech. Od roku 2008-2015 ředitelem Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Působí na ÚPB AVČR,…

POZNATKY A KLIŠÉ

SEDMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v brněnských Bohuňovicích se 11. dubna 2015 konalo sedmé setkání Fóra ochrany přírody. Celkem 50 zúčastněných se věnovalo diskusi k problematice…

Workshop na téma aktivního managementu v lesích

Autoři: Simona Poláková
V Mikulově se ve dnech 1.-5. srpna 2016 uskuteční mezinárodní workshop o přístupech k aktivním managementům v lesích, především v chráněných oblastech.

Deváté setkání Fóra ochrany přírody se zaměřilo na zemědělství a invazní druhy

Autoři: Simona Poláková
Den po aprílu se sešlo v prostorách Olomouckého magistrátu 48 lidí, aby diskutovali otázky týkající se propojení zemědělství a ochrany přírody a problematiku invazních druhů.

Labe v centru dění

Autoři: Eva Volfová
V posledních týdnech opět naplno ožila letitá kauza Labe u Děčína.