Archiv 2/2016

MRTVÉ DŘEVO KLÍČEM K BIODIVERZITĚ LESA

Autoři: Radek Bače
Přítomnost mrtvého dřeva je základním rysem lesního prostředí a odlišuje jej od prostředí nelesního.

GENETIKA V OCHRANĚ

VŠEMOCNÁ NENÍ, ALE POSLOUŽIT UMÍ
Autoři: Barbora Zemanová, Petra Hájková, Josef Bryja
Genetické metody se dnes uplatňují ve všech oborech lidského bádání, které se týkají živých organismů, a v posledních desetiletích se navíc bouřlivě rozvíjejí.

OCHRANA PARAZITŮ. COŽE?

Autoři: Zuzana Blažková
Dnes málokdo odmítá koncept nezbytnosti zachování biologické diverzity, ovšem nad návrhem potřeby ochrany parazitů nejeden člověk pozvedne obočí.

STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE TOKŮ VÝZNAMNÝCH PRO PERLORODKU ŘÍČNÍ

Autoři: Jana Slezáková, Ondřej Volf
Perlorodka říční je ukázkovým představitelem tzv. deštníkového druhu. Jejím biotopem jsou u nás málo úživná, oligotrofní povodí, která se zachovala hlavně ve středních a vyšších nadmořských výškách,…

ENCYKLIKA „LAUDATO SI” II

Autoři: David Pithart
Třetí kapitola encykliky je sondou do duše současného člověka, jejíž stav - dle pisatele - zakládá zneklidňující narušení vztahu k přírodě a stvoření.