Archiv 3/2016

Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků?

Autoři: Vojtěch Kolář, Tomáš Ondáš, David Boukal
Mezi významné obyvatele litorálního pásma našich rybníků patří vodní brouci, kterým se tu věnujeme jako „vlajkové skupině“ vodního hmyzu stojatých vod.

Je vůbec možné, aby byla v rybnících čistá voda?

Autoři: Jindřich Duras, Jan Potužák
Otázka je to sice poměrně složitá, ale také zajímavá - tak proč se do ní nepustit?

Jsou rybníky zdroje či naopak příjemci znečištění?

Autoři: Jan Potužák, Jindřich Duras
Rybníky jsou neoddělitelnou součástí hydrologického systému povrchových vod v ČR.

Rybniční rezervace

Příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu
Autoři: Jan Sychra, Přemysl Heralt
O tom, že jsou dnes naše rybníky pro většinu mokřadních organismů v nevyhovujícím stavu, bylo již napsáno mnohé. Ušetřeny nebyly ani rybniční rezervace.

Rybníky: jakost vody a legislativa

Autoři: Jindřich Duras, Jan Potužák
Celou oblast upravuje jen velice málo předpisů, takže člověk nemusí být žádný legislativec, aby situaci pochopil. Nicméně i jednoduchou situaci lze zkomplikovat.