RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.

Působí na Katedře experimentální botaniky Přírodovědecké fakulty UK, kde se zabývá studiem regulace morfogenních procesů s důrazem na úlohu sacharidového metabolismu a fyziologií stresu. Vyučuje předmět Fotomorfogeneze. Aktivně působí v pracovních skupinách řešících světelné znečištění.