Ing. Michael Hošek

Ing. Michael Hošek

Absolvent University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V letech 2002-2013 pracoval na AOPK ČR, z toho od roku 2005 jako náměstek ředitele odpovědný za dokumentaci ochrany přírody včetně sledování jejího stavu, a za mezinárodní spolupráci včetně praktické implementace evropské legislativy. Poté krátce působil na MŽP.
Od roku 2014 se věnuje především firmám konsorcia INTEGRA Group (DHP Conservation s.r.o. a Integra Consulting s.r.o.). Je členem Rady Světového svazu ochrany přírody (IUCN) a Vice President EUROPARC Federation.