Ing. Vlastimil Karlík

Ing. Vlastimil Karlík

Zabývá se ochranou přírody, zejména vodních toků, říčních niv a soustavy Natura 2000. V letech 1997-2001 působil v Dětech Země, v roce 2001 spoluzakládal sdružení Arnika a první tři roky byl jeho předsedou. Patřil také k zakladatelům neformální Koalice NNO pro Naturu 2000. Po čtyřletém pobytu v Polsku se v roce 2010 vrátil  do Arniky, a téhož roku začal také pracovat pro sdružení Koalice pro řeky. V Koalici pro řeky se věnuje přípravě a vedení projektů a finančnímu řízení a je jejím statutárním zástupcem.