Mgr. Tereza Kušnírová

Mgr. Tereza Kušnírová

Vystudovala Aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě JČU. Od roku 2014 působí na Ministerstvu životního prostředí v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, zprvu na pozici koordinace Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ (EHP fondy) a následně implementace soustavy Natura 2000, kde se doposud věnuje především zajištění ochrany evropsky významných lokalit a financování soustavy Natura 2000.