Aktuality

Orel královský dalším předmětem ochrany ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

V únoru 2019 schválila česká vláda novelizaci vládního nařízení o zřízení ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko. Novelou byl mezi stávajících devět druhů - předmětů ochrany ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko (čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý (Milvus migrans), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)) zařazen i desátý – orel královský (Aquila heliaca). Nařízení vymezilo i tzv. bližší ochrannou podmínku, která omezuje lesohospodářské aktivity v okolí známých obsazených hnízd tohoto druhu v hnízdní době (února - červenec).

Orel královský u nás začal hnízdit v roce 1998, a to právě v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Od roku 2001 zde hnízdí dva páry, v roce 2004 dokonce tři páry. Do roku 2007 byla tato oblast naší jeho jedinou hnízdní lokalitou a nadále zůstává jádrovou oblastí jeho výskytu v České republice, a to nejen jako hnízdiště, ale i jako místo s většími koncentracemi nedospělých ptáků v mimohnízdním období. V následujících letech postupně pokračovalo šíření zahnízděním na okresech Znojmo, Brno-venkov, Hodonín a Uherské Hradiště. V současné době hnízdí na jižní Moravě mezi 5 a 10 páry. Šíření je dáno především nárůstem jádrové populace v Maďarsku a na Slovensku. Do loňského roku bylo u nás ze 61 případů hnízdění úspěšně vyvedeno celkem 86 mláďat.

Orel královský. Foto: wiki commons https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiseradler_Aquila_heliaca_e_amk.jpg

Předmětná novela je víceméně formálním aktem, který stvrzuje stávající spolupráci mezi ochranou přírody a lesním provozem (Lesy ČR, s.p., lesní závod Židlochovice, polesí Soutok) při ochraně jednoho z našich nejvzácnějších druhů dravců. Do r. 2007 bylo vyrušování lesními pracemi spolu s vichřicemi nejčastějšími příčinami neúspěšného hnízdění orlů královských, v pozdějších letech již k tomuto typu vyrušování nedocházelo.

Zařazení orla královského mezi předměty ochrany PO Soutok – Tvrdonicko bylo také jednou z podmínek, za kterých může Česká republika čerpat prostředky z projektu EU PannonEagle LIFE. Hlavním cílem projektu je podpora nárůstu populace orlů královských v panonské oblasti pomocí snížení úhynů způsobených pronásledováním orlů člověkem (jedná se zejména o kladení otrávených návnad).

V našich poměrech považujeme za daleko důležitější naplnění druhé z podmínek naší účasti na tomto mezinárodním projektu, a sice zařazení orla královského mezi zvláště chráněné druhy živočichů novelizací vyhlášky č. 395/1992 Sb.  Zatím totiž tento vzácný druh mezi zvláště chráněné druhy paradoxně zařazen není a požívá tak pouze tzv. „obecné ochrany“.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.