Aktuality

První integrovaný projekt LIFE v ČR cílí na péči o druhy a stanoviště chráněné soustavou Natura 2000

V lednu odstartoval první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE. Osmiletý projekt za bezmála 500 milionů korun koordinovaný MŽP si klade za cíl zlepšit péči o soustavu Natura 2000 za současného posílení spolupráce s vlastníky půdy a hospodáři.

Z hlavních aktivit „Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice“ (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited) lze jmenovat zavedení sledování stavu předmětů ochrany jednotlivých lokalit, péči o prioritizovaná území a vyhodnocení dopadu péče s následnou aktualizací plánovacích dokumentů. Dojde tak k posílení adaptibility plánovacího cyklu lokalit a k účelnému vynakládání finančních prostředků. Potřeby předmětů ochrany budou díky nově vytvořeným kapacitám na regionálních pracovištích AOPK ČR (partner projektu) diskutovány s místními hospodáři. Nedílnou součástí projektu bude i snaha mobilizovat dosud nevyužívané zdroje na péči o soustavu.

Integrovaný projekt se zaměří mimo jiné na zlepšení komunikace s hospodáři na pozemcích v lokalitách soustavy Natura 2000. EVL Bílé Karpaty.  Foto Petr Havel

Kromě MŽP se na realizaci projektu budou podílet akademičtí partneři - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR (SoWa). Zaměří se především na otázku hodnocení přínosů soustavy Natura 2000, resp. ochrany přírody a ekosystémových služeb pro společnost.

Projekt implementuje tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje priority pro plnění směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Projekt představuje dobrou příležitost podpory koncepční implementace evropských směrnic na ochranu přírody, zejména těch aspektů, kterým nebyla doposud věnována potřebná pozornost zejména z důvodu nedostatečných personálních kapacit veřejné správy.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.