Analýzy, komentáře

Redakční politika aneb jak zacházet s odlišnými názory

Časopis Fórum ochrany přírody už svým názvem implikuje, že nechává zaznít různým názorům na naší ochranu přírody, včetně těch kontroverzních.

To byl případ článku Oldřicha Čížka „O hnědáskovi osikovém a monitoringu“ (1/2017). Na tento článek zareagoval zaměstnanec AOPK ČR Antonín Krása rozhořčeným emailem, který kromě členů redakční rady FOP rozeslal zaměstnancům AOPK a dalším kolegům. Tento email obsahoval řadu invektiv, včetně toho, že „se časopis FOP vydal cestou bulváru ve stylu Aha!, Blesku a podobně“. Redakce dala Antonínu Krásovi možnost napsat reakci ve formě standardního článku, on slíbil, že článek pošle, což ale nakonec (na základě výsledku debaty na AOPK ČR) neudělal a reakci napsal pod Čížkův článek do diskuze. Což je v pořádku, přesto považujeme za důležité vyjasnit, jaká je redakční politika FOP.
Fórum ochrany přírody je otevřené všem názorům, zaslané rukopisy ovšem procházejí recenzním řízením. To zaručuje vychytání zjevných do očí bijících nesmyslů, ale samozřejmě nezaručuje „správnost“ prezentovaných názorů – kdybychom jasně věděli, které názory jsou správné, nepotřebovali bychom žádné fórum. Vyváženosti diskuse nelze dosáhnout jinak, než otevřeností a umožněním na sebe vzájemně reagovat. Čížkův článek recenzním řízením prošel a to, že obsahuje tvrzení, která jsou pro někoho nestravitelná, se zkrátka může stát. Možná by byl osud Čížkova článku jiný, kdyby jej recenzoval někdo, kdo by poukázal na jeho reálnou argumentační nepřesvědčivost (vskutku, článek nedokládal, že bez jím prosazovaného monitoringu metodou „capture-recapture“ je záchranný program nefunkční). Ale o to nejde. Recenzenti se často neshodnou, i v redakční radě panují různé názory a takovou situaci nelze řešit jinak, než jak to dělají všechny odborné časopisy: někteří vybraní (nebo i částečně náhodně zvolení) lidé nakonec nějak rozhodnou a potrefeným kolegům je dána možnost reagovat. Žádný vyšší arbitr není a nemá být.
Za tohoto stavu nepovažujeme za vhodné vzájemné osočování, co mělo či nemělo být publikováno. Publikováno je to, na čem se aspoň část recenzentů respektive členů redakční rady shodne. Může se stát, že to leckomu bude proti srsti, může se dokonce i ukázat, že příslušná tvrzení nebyla pravdivá. Ale to vše se ukáže právě až díky vzájemné diskusi. A proto tu FOP je.


PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

Reakce Oldřicha Čížka

Autor: Markéta Dušková

Rád bych upozornil na jednu důležitou nepřesnost v textu Davida Storcha. Ve svém příspěvku (1/2017) se věnuji pouze problematice stávajícího monitoringu hnědáska osikového a upozorňuji, že se podle dostupných informací jedná o monitoring, který nejenže neposkytuje potřebná data o velikosti a stavu populace, ale dokonce díky jejich špatné interpretaci poskytuje "poznatky", které jsou zavádějící. Nehodnotím záchranný program ani neuvádím, že je záchranný program nefunkční. Ve vztahu k ZP toliko upozorňuji, že běží bez funkčního monitoringu a tedy jaksi naslepo. Oldřich Čížek

FOP jako bulvár: Kontroverze versus pravdivost

Autor: Antonín Krása

Je hezké, že někdo z redakce FOP pochopil, jak moc vedle šlápli publikací textu OČ. Pravda, tuto zkušenost si mohli odpustit, protože byli na rizika opakovaně upozorněni. Leč to vypadá, že kamaráčoft převážil nad jinými hledisky, takže k tomu došlo… Stravitelnost myšlenek je jedna věc, publikace zjevných lží věc jiná. FOP se bohužel vydalo cestou druhou, a proto je mé přirovnání k bulváru naprosto adekvátní. Principem bulváru je totiž vyvolání kontroverze nehledě na realitu. Z mé strany tedy nešlo o žádnou invektivu, jak tvrdí D. Storch, ale o prostý a veskrze decentní popis reality. FOP jako bulvár jedná, takže je vhodné ho tímto termínem označovat a také k němu v tomto duchu přistupovat. Tedy ho zmuchlat a zahodit. Zabývat se totiž vyvracením zjevných lží je ztráta času. A je až humorné, jak dbá redakce FOP na proklamace ohledně nesouhlasu s osočováním a osobními invektivami. Člověk se pak ptá, kde udělali v NDR chybu, když publikovali text OČ. Nebo si snad nikdo z redaktorů nevšiml, jak moc jimi jeho příspěvek oplývá? Jako odborník na obojživelníky jsem jich několik našel :) Takže milí kolegové, neztrácejme již s FOP čas. ZMUCHLAT A ZAHODIT… Jak bysme totiž mohli věřit, že publikované věci odpovídají realitě, když zjevné lži se již uhnízdily na stránkách FOP?

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.