Archiv 1/2014

Selhává společenská zemědělská politika ve vztahu k biodiverzitě?

rozhovor s Guy Pe´erem
Autoři: Lenka Fryčová, David Storch, Guy Pe´er
Špičkový izraelský ekolog zabývající se ochranou přírody především v kontextu využívání krajiny a klimatických změn. Původně se věnoval zejména entomologii, v rámci studia motýlů se zabýval významem…