2/2018

Oprava a omluva

Autoři: Eva Volfová
OMLUVA k textu

Fitness Check rámcové směrnice o vodách

Autoři: Jan Dušek
Pamatujete si, jak před třemi lety zahýbalo i českou ochranou přírody rozhodnutí Evropské komise prověřit v rámci kontroly účelnosti a účinnosti právních předpisů EU také směrnici o stanovištích a…

Vlci u soudu a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny

Autoři: Karolína Šůlová
Stát zažalovalo několik chovatelů ovcí z Broumovska. Chtěli například, aby reguloval zákonem počet vlků na území České republiky.

Ekosystémové služby v České republice

Autoři: Dava Vačkářů
V návaznosti na mezinárodní výzkum ekosystémových služeb se i v České republice rozvíjejí aktivity na hodnocení ekosystémových služeb a jejich začleňování do politik, strategií a rozhodování na všech…

Divocí koně se díky projektu Military LIFE for Nature zabydleli v Podyjí

Autoři: Markéta Dušková
Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od 10. května prohání jedenáct zvířat dovezených z Anglie, divocí koně zde pomáhají udržovat dvě unikátní lokality a chrání je okusem před…

FILM PLANETA ČESKO JE NEJLEPŠÍM EVROPSKÝM DOKUMENTEM PRO DĚTI

Autoři: Radim Procházka
Režisér Marián Polák převzal 1. června na festivalu dětského filmu ve Zlíně za film Planeta Česko od mezinárodní poroty cenu za nejlepší dětský dokument v Evropě.

Mezinárodní den rysů

Autoři: Simona Poláková
Mezinárodní den rysů připadá na 11. června. Letos bude za podpory projektu Interreg Central Europe 3Lynx poprvé slaven minimálně v pěti zemích Evropy – České republice, Německu, Rakousku, Itálii a…

Ekofestival v Nitře

Autoři: David Číp
Co mají společného prohlídky výkladních skříní slovenské ochrany přírody, mezinárodní konference, veletrh ekologicky šetrných firem v areálu obřího výstaviště a fórum o praktické ochranařině?

Konference o plánování dopravních staveb v Karpatech

Autoři: Simona Poláková
V Bratislavě se 5.-6. září 2018 bude konat konference „Sustainable Transportation Planning in the Carpathians. Latest developments and steps forward".

Konference Global Biodiversity Conservation Conference

Autoři: Matyáš Adam
Ve dnech 25.-26. září 2018 proběhne v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu ČZU, mezinárodní konference o ochraně biodiverzity, kterou pořádá Česká koalice pro ochranu biodiverzity, Fakulta…

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s novelou stavebního zákona

Autoři: Petr Havel
Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních úmluv stejnopis částky č. 82, jehož součástí je mimo jiné zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním…

Cesta za snem? Cesta zkázy? Kanál Dunaj-Odra-Labe

Autoři: Tomáš Rothröckl, Josef Vavroušek, Miroslav Kundrata, Antonín Buček
Kanál Dunaj - Odra - Labe, neutuchající téma v současné době znovu otevírané. Jak se na něj dívali nestoři ekologie? Josef Vavroušek, Antonín Buček a Miroslav Kundrata, s úvodníkem Tomáše Rothröckla

Současná situace okolo průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe

Aneb jak moc DOLů směřujeme se standardem ochrany životního prostředí
Autoři: Petr Havel
Záměr vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (dále jen D-O-L) není na tomto místě třeba obsáhleji představovat. Analýz jeho dopadů bylo v minulosti zpracováno více než dost, přičemž všechny činily …

Nákladní lodní doprava a její místo v dnešní ČR

Autoři: Petr Roth
Již od poloviny 90. let, kdy resort dopravy zahájil v souvislosti s přistoupením k Dohodě o vnitrozemských vodních cestách rozsáhlou kampaň za zvýšení splavnosti českých řek, probíhá dosud…

Nejen o záměru zesplavnění dolní Berounky

Autoři: Tomáš Just
Plavba spolu s energetikou byla hlavním důvodem pro kanalizační přestavbu rozhodujících úseků našich největších řek, Vltavy a Labe, proběhnuvší v první polovině minulého století. Kanalizované řeky…

Proč potřebujeme kanál u Přelouče?

Autoři: Petr Roth
Každý, kdo byť jen okrajově sleduje ekologické konflikty posledních dvou desetiletí, ví, že při zlepšování splavnosti Labe je po plavebním stupni Děčín druhým neuralgickým bodem kanál u Přelouče.

Labe a plavební stupně

Aneb Hodnocení vlivů děčínského jezu na Naturu 2000
Autoři: Eva Volfová
Jedna řeka, Labe. Voda z Čech protéká Ústím nad Labem, pak Děčínem a posledním pozdravem se s českým územím loučí v krásné krajině Labských pískovců. Nechává zde vykvést vzácným rostlinám, vznikat…

O labských náplavech a o slepičce

Autoři: Jana Vitnerová
Jako ta slepička z pohádky. Horlivě běhá, shání, tu kvokne, tam klofne. A než to všechno oběhne, poshání, odkvoká a naklofe, kohoutek se tiše zalkne.

Editorial 2/2018

Autoři: Vlastimil Karlík
Tématem tohoto čísla jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody.

Divočina? Klíííd… (a čas)

Autoři: Dušan Utinek
Tato úvaha chce položit některé otázky týkající se divočiny a někde i nabídnout řešení, počítá s tím, že diskuse ještě potrvá a bude-li obecně přijímané řešení přijato, může být zcela odlišné od zde…

Příští setkání FOP

Autoři: kolektiv autorů
Na příští setkání Fóra ochrany přírody se můžete těšit na podzim 2018.

Rozhovor

rozhovor s
Autoři: kolektiv autorů
Na rozhovor se těšte v příštím čísle na konci září!