1/2019

SLUŠNĚ PADNOUCÍ NOVÝ KABÁT

Čtrnáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Pro 13. setkání byl zvolen nový formát kolegiální konfrontace priorit Ministerstva životního prostředí (MŽP) s představami účastníků Fóra ochrany přírody. Pozvání přijali vedoucí pracovníci odboru…