2/2020

FOP pomáhá s podporou rozvojových projektů v Gruzii

Autoři: Jan Dušek
V rámci projektu „Zkušenosti z rozvoje venkova V4 pro udržitelný růst“ poskytlo Fórum ochrany přírody hodnotitele grantů pro oblast Tetritskaro v Gruzii. Dotační program v rámci ENPARD (European…

Pozvánka na on-line premiéru krátkých dokumentárních filmů Lovecké příběhy

Autoři: Anežka Bušková
V rámci oslav Mezinárodního dne rysů vás zveme na on-line premiéru šesti krátkých slovinských dokumentů, která se uskuteční 11. června, na téma, jak se dívají na rysa myslivci ze země, kde jsou velké…

Program péče o vlka schválen

Autoři: Simona Poláková
Návrat vlků do ČR probíhá velmi rychle a konflikty se jen množí. Pro resort ochrany životního prostředí bylo proto zásadní schválení strategického dokumentu Program péče o vlka obecného v ČR.

Společné kořeny, které nevyrval ani rozvod z rozumu

O jedné společné cestě očima ochranáře a památkářky
Autoři: Tomáš Rothröckl
Státní ochrana přírody spolu se státní památkovou péčí mají společné kořeny, jako obory i jako instituce. Ano, pospolu začínaly téměř ihned po zrození naší mladé republiky před více než sto lety.

Ke spolupráci „památkářů” a „ochranářů” v České republice

Autoři: Pavel Pešout
Péče o přírodu a krajinu a kulturní památky má v České republice dlouhou a společnou tradici. Obě celostátní odborné organizace – Národní památkový ústav a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se v…

Návrh změn zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s rekodifikací stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Myšlenka nového, lepšího stavebního zákona není záležitostí, kterou by asi bylo třeba nutně od počátku rozporovat. Ačkoli podle mého názoru zejména v oblasti územního plánování existují nástroje,…

Komentář k připravované rekodifikaci stavebního práva

… a zdůvodnění její potřebnosti z pohledu veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny
Autoři: Jaroslav Obermajer
Při psaní tohoto komentáře vycházím z mnoha konkrétních situacích, ve kterých se veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, i v širším pojetí na ochraně životního prostředí, uplatňují v řízeních…

Editorial 2/2020

Autoři: Jan Dušek
Vážené čtenářky a čtenáři,