3/2020

Editorial 3/2020

Autoři: Michael Hošek
přírodovědné obory jsou obecně komplexní a často složitě uchopitelné. Mezi ty ještě složitější patří pedologie. Tou se tematicky zabývá číslo časopisu, které se vám právě (pomyslně) dostalo do rukou.…

Nová strategie EU pro biodiverzitu cílí na návrat přírody do našeho života

Autoři: Eliška Rolfová
Dne 20. května 2020 představila Evropská komise Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která navrhuje, aby do roku 2030 chráněné oblasti pokrývaly 30 % území EU, alespoň 25 %…

Výzva k pomoci časopisu FOP

Autoři: Petr Roth
Partnerství FOP

Půda – důležitá, i když opomíjená součást přírody

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Půda je tak základním faktorem určujícím chování ekosystémů a změna půdních poměrů může být příčinou degradace a obtížné obnovy přirozených společenstev.  

Jak jsou na tom naše půdy?

Autoři: Miloslav Šimek
Opravdu se o naše půdy jejich vlastníci a uživatelé starají a hospodaří na nich a s nimi dobře a tak, jak by se mělo? A kolik půdy máme?

Trendy změn vybraných fyzikálních půdních vlastností

Autoři: Jan Vopravil, Tomáš Khel, Darina Heřmanovská, Lukáš Vlček
Půda je prostředí živé, jejíž sezónní vlastnosti reagují na vnitřní i vnější faktory a intenzitu jejich působení. Mezi ně patří například způsob hospodaření, klimatické podmínky daného roku,…

Principy a důsledky ekologické stechiometrie

Autoři: Petr Čapek
Mezi základní složky živé hmoty patří uhlík, dusík a fosfor. V roce 1934 si americký oceánograf Alfred Redfield všiml, že koncentrace těchto prvků spolu napříč povrchovými vrstvami oceánů velice úzce…

Co nás o vývoji půd a interakcích mezi vegetací, půdou a půdními organismy naučilo studium výsypek a jiných „katastrof“?

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Na výsypkách rekultivovaných bez návozu ornice pak hlušina představuje půdotvorný substrát, na němž se vyvíjejí půdy „od píky“.

Acidifikace lesních půd jako přetrvávající dědictví „špinavého“ 20. století

Autoři: Jakub Hruška, Tomáš Chuman, Filip Oulehle
Okyselování půd (acidifikace) je spjata zejména s dlouhodobými účinky kyselého deště v druhé polovině 20. století. V 90. letech došlo k masivnímu poklesu emisí síry (která byla hlavním zdrojem…

Rysi karpatští v Zoo Ostrava

Autoři: Šárka Nováková
Historie chovu rysa ostrovida v Zoo Ostrava sahá až do poloviny 60. let minulého století. V 80. letech se Zoo Ostrava podílela na projektu návratu rysa do české přírody, odkud byl vyhuben už na konci…

Přemnožení hraboše polního v souvislostech

Autoři: Jakub Beránek
V loňském roce došlo na území ČR k přemnožení hraboše polního, což v některých oblastech, především střední a jižní Moravy, bylo příčinou značných hospodářských škod. Tento mimořádný stav byl…

Rhizosféra – prostor propojující nadzemní a podzemní část ekosystému

Autoři: Eva Kaštovská
Půda je základem suchozemských ekosystémů. Je unikátním živým systémem, který nejsme schopni žádnou pokročilou technologií vyrobit, ani zcela nahradit jeho fungování a služby, které poskytuje.