3/2015

Editorial 3/2015

Autoři: Marta Kotecká Misíková
Vážení čtenáři,

Klenoty evropské přírody přežijí i díky vám

Autoři: Vratislav Vozník
Že jsou chráněné Beskydy nebo Krkonoše, ví u nás asi každý. Nejinak je na tom náš největší Národní park Šumava, ale také malinké Rašelinné jezírko Rosička na Vysočině. Místa nabízející jedinečné…

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Česká společnost pro ekologii pořádá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Biologickým centrem AV ČR již 5. konferenci České společnosti pro ekologii. Tentokrát se bude…

Shrnutí jarního setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
Celkově již sedmé setkání Fóra ochrany přírody se konalo 11. 4. 2015 v Brně, tentokrát na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tematicky bylo věnováno problematice územního systému…

SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ EVROPĚ

Autoři: Michael Hošek
V roce 2014 vydala německá Federální agentura pro ochranu přírody společně s rumunskou nevládní organizací PROPARK publikaci, jejíž originální název zní „Governance of Protected Areas in Eastern…

Za tradičním managementem krajiny

Autoři: Jiří Kaňa
Organizace sdružené v Zeleném kruhu připravují také na letošní léto řadu tradičních akcí, které zapojují dobrovolníky a veřejnost do aktivního managementu krajiny k podpoře biodiverzity. Jedná se o…

Faremní plány pokračují – připojte se!

Autoři: Martin Střelec
Faremní plán je u nás stále neznámým pojmem. Jedná se o metodu individuální spolupráce se zemědělským podnikem (farmou), v rámci níž kvalifikovaný poradce navrhuje úpravy zemědělského hospodaření s…

ODLOŽIT ŽELEZNOU KOŠILI

ČTVRTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Čtvrté setkání FOP se konalo v Českých Budějovicích na půdě Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde řada účastníků Fóra ochrany přírody profesně působí. Na setkání 12. října 2013 se sešlo 39…

Workshop o ochraně rybníků

Autoři: Simona Poláková
V návaznosti na třetí setkání Fóra ochrany přírody, které se věnovalo ochraně stojatých vod, byl uspořádán komornější workshop. Týkal se především ochrany rybníků a vzešlo z něj několik doporučení…

Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Opětovně zveme i bývalé absolventy.

Pohled na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Tomáš Rothröckl
Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování

Nekonečný příběh národního seznamu EVL

Autoři: Vlastimil Karlík
Role nevládních organizací

Operační program životní prostředí

Autoři: Lenka Fryčová
Zhodnocení uplynulého programového období

Invazní rostliny v chráněných územích

Autoři: Handrij Härtel, Petr Bauer, Jan Šíma, Jan Pergl
Reflexe česko-saského semináře v Děčíně 2014

Ochrana přírody a ekologie obnovy

Autoři: Karel Prach
Mladý obor ekologie obnovy (restoration ecology) se stále více stává zásadním doplňkem tradičněji pojaté ochrany přírody nebo spíše šíře pojaté ochranářské biologie (conservation biology). Někdy je…

Proč je na Ptačím potoce holina?

Autoři: Mojmír Vlašín
Policisté, kteří před třemi roky zasahovali na Šumavě u Ptačího potoka proti aktivistům bránícím těžbě dřeva, nepostupovali podle zákona. K takovému závěru dospěl před více než rokem Krajský soud v…

Kozmické ptačí louky – obnovená příroda

Autoři: Kamil Lisal
Příklad z praxe aneb zkušenost odjinud

Vytvořme protiváhu

rozhovor s Rozhovor se Zdeňkem VERMOUZKEM
Autoři: Markéta Dušková
Ředitel České společnosti ornitologické. Po působení v muzeích v Olomouci a Přerově se od roku 2010 zabývá výzkumem a ochranou ptáků v České společnosti ornitologické. Koordinuje Jednotný program…