3/2015

Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Opětovně zveme i bývalé absolventy.

Pohled na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Tomáš Rothröckl
Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování

Nekonečný příběh národního seznamu EVL

Autoři: Vlastimil Karlík
Role nevládních organizací

Operační program životní prostředí

Autoři: Lenka Fryčová
Zhodnocení uplynulého programového období

Invazní rostliny v chráněných územích

Autoři: Handrij Härtel, Petr Bauer, Jan Šíma, Jan Pergl
Reflexe česko-saského semináře v Děčíně 2014

Ochrana přírody a ekologie obnovy

Autoři: Karel Prach
Mladý obor ekologie obnovy (restoration ecology) se stále více stává zásadním doplňkem tradičněji pojaté ochrany přírody nebo spíše šíře pojaté ochranářské biologie (conservation biology). Někdy je…

Proč je na Ptačím potoce holina?

Autoři: Mojmír Vlašín
Policisté, kteří před třemi roky zasahovali na Šumavě u Ptačího potoka proti aktivistům bránícím těžbě dřeva, nepostupovali podle zákona. K takovému závěru dospěl před více než rokem Krajský soud v…

Kozmické ptačí louky – obnovená příroda

Autoři: Kamil Lisal
Příklad z praxe aneb zkušenost odjinud