3/2016

Editorial 3/2016

Autoři: David Storch
České rybníky na tom nejsou dobře...

Vypalování vřesovišť v CHKO Brdy – zahájení nové cesty managementu některých typů nelesních stanovišť?

Autoři: Pavel Marhoul
Vznik CHKO Brdy oživil mimo jiné jeden velmi důležitý problém.

Zavádění přírodě blízkých opatření v povodí Moravy

Autoři: Vlastimil Karlík
Pomalu se blíží k závěru projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“, realizovaný Koalicí pro řeky spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci.

ANALÝZA NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V EVL

Autoři: Jan Dušek
Nakládání s vodami představují jedno z největších rizik pro říční ekosystémy.

Seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň

Autoři: Simona Poláková
Calla uspořádala 26. května 2016 seminář o přírodě blízké péči o městskou zeleň na půdě Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Netopýři jako turistická atrakce

Autoři: Eva Cepáková
Málokterá skupina živočichů vzbuzuje u veřejnosti tak různorodé pocity jako netopýři.

Proč zasedala Světová komise pro chráněná území v České republice?

Autoři: Michael Hošek
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hostilo společně s Krkonošským národním parkem ve dnech 9.–12. 5. 2016 výroční zasedání Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území (World Commission on…

Divočina v srdci ochrany přírody

OSMÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Představujeme vám výstupy z osmého setkání Fóra ochrany přírody, které se konalo 21. listopadu 2015 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Několik poznámek k článku minulého čísla FOP „Druhy v chráněných územích: Odsouzeny k bezzásahovosti?”

Autoři: Správa Národního parku Podyjí
V článku Lukáše Čížka a Jana Miklína (LČ&JM) v minulém čísle FOP byl Národní park Podyjí použit jako odstrašující příklad toho, jak vinou zřejmě chybného výkladu kritérií IUCN či špatné péče o území…

Rybníkářská tradice a pěkné rybníky

Autoři: Jaroslav Vrba
Pro Fórum ochrany přírody je stav našich rybníků téměř modelové diskusní téma.

Vztah rybářského hospodaření a fungování rybniční biocenózy

Autoři: Libor Pechar, Marek Baxa
Rybníky, ač uměle vytvořené nádrže, lze nepochybně považovat za přírodě blízké biotopy.

Význam „alternativní“ rybí obsádky pro populace vodních ptáků: příklad rybníka Rod

Autoři: Petr Musil, Klára Poláková, Zuzana Musilová, Markéta Čehovská, Pavlína Kočicová, Tereza Kejzlarová
Hnízdní populace potápivých kachen prodělaly na našem území rozsáhlé dlouhodobé změny, které jsou v mnoha aspektech nesrovnatelné se změnami jiných skupin ptáků v naší přírodě.

Přežijí obojživelníci současný způsob nakládání s rybníky?

Autoři: David Fischer
Rybníky – a skutečně zde bude řeč o rybnících, jejichž primární funkcí byla a je produkce ryb – jsou v naší současné krajině pro populace podstatného procenta našich druhů obojživelníků zcela…

Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků?

Autoři: Vojtěch Kolář, Tomáš Ondáš, David Boukal
Mezi významné obyvatele litorálního pásma našich rybníků patří vodní brouci, kterým se tu věnujeme jako „vlajkové skupině“ vodního hmyzu stojatých vod.

Je vůbec možné, aby byla v rybnících čistá voda?

Autoři: Jindřich Duras, Jan Potužák
Otázka je to sice poměrně složitá, ale také zajímavá - tak proč se do ní nepustit?

Jsou rybníky zdroje či naopak příjemci znečištění?

Autoři: Jan Potužák, Jindřich Duras
Rybníky jsou neoddělitelnou součástí hydrologického systému povrchových vod v ČR.

Rybniční rezervace

Příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu
Autoři: Jan Sychra, Přemysl Heralt
O tom, že jsou dnes naše rybníky pro většinu mokřadních organismů v nevyhovujícím stavu, bylo již napsáno mnohé. Ušetřeny nebyly ani rybniční rezervace.

Rybníky: jakost vody a legislativa

Autoři: Jindřich Duras, Jan Potužák
Celou oblast upravuje jen velice málo předpisů, takže člověk nemusí být žádný legislativec, aby situaci pochopil. Nicméně i jednoduchou situaci lze zkomplikovat.

POZNATKY Z ČESKÉ VĚDY A VÝZKUMU IV

IV. DÍL
Autoři: Simona Poláková
Výsledky výzkumu českých vědců, které aktuálně vycházejí v prestižních zahraničních časopisech.

Rámcová směrnice o vodách

rozhovor s Jindřichem Durasem
Autoři: Michael Hošek
Rámcová směrnice o vodách je rámec daný Evropskou unií, který jsme si sami naplnili.