doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

Na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zabývá malakozoologií i kvartérní paleoekologií, a to hlavně z hlediska vlivu člověka na proměny naší přírody v posledních tisíciletích.