Ing. Štěpán Špoula

Krajinářský architekt a urbanista, vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně, v rámci studií absolvoval roční stáž zaměřenou na urbanismus a územní plánování ve španělské Valencii a pracovní stáž v ateliéru Maria Schjetnana (GDU) v Mexiku City. Od roku 2006 do roku 2013 pracoval jako samostatný krajinářský architekt na celé řadě projektů, často v širší autorské spolupráci. Je jedním z autorů oceněných realizací Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (2012), Loeschnerova náměstí v Kadani (2015)  a řady krajinářských a urbanistických projektů a studií. Ve svých návrzích se snaží k veřejnému prostoru ve městě přistupovat s vědomím, že i když jde o malou plošku mezi domy, vždy je určitým způsobem součástí širší krajiny i života města, a s touto odpovědností je k ní potřeba přistupovat. Od roku 2013 působí v Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde se podílel na Manuálu tvorby veřejných prostranství, Koncepci pražských břehů, revitalizaci Karlova náměstí a Císařského ostrova a tvorbě koncepčního přístupu k plánování krajiny v Praze. Dlouhodobě se zabývá tématy příměstské krajiny v metropolitních oblastech, zelené infrastruktuře a roli krajinářské architektury, je také jedním z autorů knihy Města na ruby (2020), která se věnuje vágnímu terénu měst.