Mgr. Daniel Vondrouš

V letech 1987 – 1992 vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Absolvoval studijní pobyty zaměřené na problematiku energetiky a životního prostředí v Paříži a v USA. V minulosti pracoval pro Hnutí DUHA, Zelený kruh a jako asistent v Poslanecké sněmovně. V letech 2002 – 2010 pracoval jako poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. V současnosti radí primárně nevládním organizacím. Pracuje pro Zelený kruh od července 2010, od srpna 2016 jeho ředitel.

Odborně se zajímá zejména o ekonomické a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, spoluúčast veřejnosti na rozhodování, politiku státu v oblasti energetiky, surovin a nakládání s odpady.