Ing. Jana Pěknicová

Ing. Jana Pěknicová

Vystudovala ekologii a ochranu prostředí na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a poté absolvovala doktorandské studium v oboru aplikovaná a krajinná ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Od roku 2016 pracuje na oddělení druhové ochrany Ministerstva životního prostředí, kde se věnuje především problematice nepůvodních druhů a podílí se na implementaci evropského Nařízení č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích.