doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Od té doby zde na katedře botaniky a také v Botanickém ústavu Akademie věd ČR působí. Mimo jiné se věnuje lokální a krajinné dynamice a genetické diversitě vzácných druhů rostlin. Zajímají jí možnosti přenosu teoretických vědeckých poznatků do ochranářské praxe. Založila a dosud se podílí na organizaci nepravidelných Setkání pracovníků věnující se vzácným druhům rostlin. Je též členkou výboru nově založené sekce Ochrany přírody při České botanické společnosti.