RNDr. Hana Pánková

RNDr. Hana Pánková

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geobotanika. V současnosti pracuje v Botanickém ústavu AVČR, v.v.i. v Průhonicích a částečně na katedře Botaniky PřF UK v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na interakce rostlin s půdní biotou, na populační biologii a ekologii ohrožených druhů rostlin, zejména na příčiny jejich ohrožení a možnosti jejich ochrany.