Ing. Karel Kříž

Absolvent Střední lesnické školy v Písku a Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. Od roku 1994 působí v základní organizaci Českého svazu ochránců přírody, kde se věnuje ochraně přírody, především péči o přírodně cenná území a ohrožené druhy, dále pak problematice záchranných stanic a správním řízením. Na celostátní úrovni je od roku 1998 v rámci programu Ochrana biodiverzity garantem v oblasti ohrožených druhů dřevin.