prof. Jan Zrzavý, CSc.

prof. Jan Zrzavý, CSc.

Pracuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíc. Věnuje se evoluční biologii a fylogenezi živočichů a člověka.