PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Vystudoval sociální psychologii na FF UK. Více než patnáct let zabývá ekopsychologií a komunikací environmentálních témat s veřejností; působí na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity a podílí se na hodnocení českých národních parků.