Ing. Darek Lacina

Absolvent Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Během své dosavadní kariéry se věnuje především problematice obecné ochrany přírody a krajiny, kdy si vyzkoušel práci arboristy, projektanta a manažera zakázek v oblasti zakládání a údržby zeleně. V letech 1999-2006 pracoval v AOPK ČR, detašovaném pracovišti Brno na oddělení obecné ochrany přírody a krajiny. V současnosti se problematice věnuje jako OSVČ, zároveň je na částečný úvazek zaměstnán jako akademický pracovník na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je zakládajícím členem Společnosti pro ekologickou stabilitu, z.s.