Ing. Eliška Zimová

Autorizovaná projektantka ÚSES, krajinářské architektury, hodnocení vlivů na přírodu a krajinu, znalec v oboru ochrana přírody a krajiny. Začínala pracovat v Agroprojektu Brno v projekci ateliéru zabývajícím se venkovskou krajinou, zejména územním plánováním. Od roku 1990 je jednatelkou spolu s doc. Ing. arch. Jiřím Löwem ve společnosti LÖW & spol., s.r.o. Společnost se věnuje oblastem ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody a krajiny. Je zakládajícím členem Společnosti pro ekologickou stabilitu, z.s.