Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Vystudovala krajinářskou architekturu na Corvinus University v Budapešti, absolvovala v roce 1982, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře na Slovensku. Je autorizovaným krajinářským architektem České komory architektů.   

V současnosti působí na FA ČVUT v Praze v rámci oboru Krajinářská architektura, vyučuje o plánování krajiny a kulturní krajině, vede Atelier Salzmann, který se věnuje velkému měřítku krajinářských projektů. Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt v oblasti plánování krajiny.