MSc. Martin Vysoký

Krajinářský architekt, který působí ve švédské konzultační společnost edge v Malmö, kde se věnuje tvorbě veřejných prostranství a projektování systémů modrozelenošedé infrastruktury. Je spoluautorem příručky Livable Streets – A Handbook of Bluegreengrey systems, která byla zpracována pro devět švédských samospráv a jež navazuje na dlouholetý výzkum a aplikaci těchto systémů v urbanizovaném prostředí.