prof. RNDr. Jaroslav Vrba, Ph.D.

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, Ph.D.

Absolvent hydrobiologie na PřF UK v Praze. Profesor hydrobiologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dlouholetý pracovník Hydrobiologického ústavu – nyní součást Biologického centra AV ČR, v.v.i. Zabývá se mj. acidifikací šumavských jezer a eutrofizací údolních nádrží a rybníků. Jako dloholetý člen výboru ČLS, ČNK MaB, a Rady NPŠ a KRNAP měl příležitost se seznámit s politickým a mediálním pozadím nejedné ochranářské kauzy.