Ing. Markéta Swiacká

V současné době zapsaná do doktorského studia na Fakultě životního prostředí při České zemědělské univerzitě. Ve svém výzkumu se věnuje tématu vyhodnocení hrozeb pro luskouny (Pholidota) v přeshraniční části Konžské pánve. Kromě témat týkající se afrického kontinentu, ilegálního obchodu či rozvoji místních komunit, ji hluboce zajímá veškeré dění a diskuze kolem ochrany přírody.