RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, od roku 1977 pracuje v Geofyzikálním ústavu AV ČR. Je autorem nebo spoluautorem více než sta odborných publikací z oboru geotermiky, dynamiky permafrostu a ložisek hydrátů metanu, rekonstrukce paleoklimatu a využívání geotermální energie. V letech 2004 – 2009 předsedal Českému národnímu komitétu Mezinárodního programu geosféra-biosféra.  V letech 2009-2017 byl členem Akademické rady AV ČR a čtyři roky zastával funkci místopředsedy AV ČR pro Oblast věd o neživé přírodě.